Форум Дуално Образование
Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (ДОМИНО) е съвместна инициатива на Швейцария и България (2015 – 2019 г.) с цел създаване на нормативна основа и изграждане на капацитет за успешно прилагане на дуално професионално образование в средните училища, което да отговаря максимално на потребностите на бизнеса.

БШТК е отговорна за организирането на Форум за дуално обрзование в рамките на проекта ДОМИНО по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той се състои от близо 100 представители на всички заинтересовани страни от въвеждането на дуалното образование в България - държавни институции, представители на работодателските организации, браншови камари, фирми и неправителствени организации.

Основната цел на форума е да се допринесе за успешното реформиране на българското професионално образование с помощта на положителния опит и резултатите от посочения по-горе проект. Участниците обсъждат на редовни сесии подобренията, необходими за успешно реализиране на проекта за Дуално образование.

В допълнение, БШТК организира и работната група на Форума за дуално образование - Национална Координационна група (НКГ), чиято цел е да подготвя предложения за документи, идеи и стратегии, които да бъдат обсъждани по врене на Форума. НКГ е съставена от около 15 участници, които са представители на всички заинтересовани страни във форума.
Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност