БШТК – насърчаване на партньорства
Основна задача на Българо-швейцарската търговска камара е да стимулира икономическите отношения между България и Швейцария, да улеснява комуникацията между фирми от двете страни, както и да представи България като надеждна дестинация за изграждане на делови партньорства (производство, асемблиране, услуги, съвместни проекти и др.)

Във връзка с основните цели на БШТК, през 2013 година се създаде Партньорската платформа на БШТК – „BSCC Partnership Platform“, която съдържа база данни на повече от 60 български компании, представители на секторите Металообработване, Машиностроене и Електротехника. Фирмите са подбрани след провеждане на персонални разговори и срещи, които целят проверка на готовността на компаниите да предложат адекватни производствени възможности на заинтересувани швейцарски фирми.
Социална дейност