Извънредно Общо събрание на БШТК и представяне на нови членове

На 12 октомври 2022г. в Гранд Хотел Милениум София се проведе извънредно Общо събрание на БШТК. Участниците в събранието взеха единодушно решение за увеличение на членския внос за членство в Камарата от началото на 2023г.

Присъстващите имаха възможност да се запознаят и с интересните презентации на новите членове на Камарата: Гарайо България, Лийн Институт България, Навтех и Сатхелт.

Мероприятието завърши с коктейл.

Снимки:
Социална дейност