Enterprise Europe Network организира на 29 и 30 септември 2010 г., в рамките на предстоящия есенен Пловдивски панаир, международни дни, посветени на нововъведенията, технологическия трансфер и деловите срещи.

Enterprise Europe Network организира на 29 и 30 септември 2010 г., в рамките на предстоящия есенен Пловдивски панаир, международни дни, посветени на нововъведенията, технологическия трансфер и деловите срещи.

За повече информация…

Социална дейност