Aмериканската, швейцарската и германската камари призовават за реформи и повече сътрудничество за изграждане на система за здравеопазване с висока стойност в България

Вчера, 16 октомври 2023 г., се проведе международната конференция „За по-устойчива система на здравеопазване в България“, организирана от Българо-швейцарската търговска камара (БШТК), Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Американската търговска камара в България (АТКБ) в партньорство с Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster). Събитието се проведе в Гранд хотел Милениум София и в него участваха проф. д-р Костадин Ангелов, председател на Комисията по здравеопазване в 49-то Народно събрание, проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването, Александър Йоловски, министър на електронното управление, и Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа. На конференцията присъстваха ключови заинтересовани страни в областта като представители на асоциации и пациентски организации, професионалисти от сектора, представители на академичните среди, медии и други, с които организаторите ще продължат да бъдат в активен и продуктивен контакт за постигане на общите цели.

Конференцията е логично продължение на съвместните усилия, започнати преди повече от три години от трите двустранни камари в търсене на прозрачен публичен диалог между заинтересованите страни в здравния сектор. Трите бизнес асоциации предлагат евентуалното създаване на ефективен формат на сътрудничество за провеждане на открита дискусия за постигане на консенсус относно необходимите стъпки за подобряване на здравето на българските граждани и последващото развитие на здравния сектор в страната.

Целите включват:

  • обединяване на усилията на основните заинтересовани страни от здравния сектор в България в ефективен работен формат;
  • обсъждане и предлагане на общи действия за предвидимо и превантивно здравеопазване в страната;  и
  • определяне на следващите стъпки за сътрудничество.

На събитието беше приветстван Рифат Атун, професор по глобални здравни системи в Департамента по обществено здраве към Харвардския университет, САЩ. Той представи решенията, които може да осигури една интегрирана здравна система, основана на реалните нужди на пациента. Професор Атун подчерта, че е важно не само да се въвеждат иновации в решенията в областта на здравеопазването, но и в тези за по-голяма ефективност на здравната система в нейната цялост. Той отбеляза, че това може да се случи само когато съчетаем цифровизацията, целенасочените инвестиции и подобряването на инфраструктурата в един целенасочен стратегически процес.

Повече информация на: https://amcham.bg/2023/10/27/amcham-swiss-german-chambers-call-for-reforms-and-more-cooperation-towards-high-value-healthcare-system-in-bulgaria/

Снимки:
Социална дейност