25-то годишно редовно Общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара

25-тото годишно редовно Общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) се проведе на 16 май 2024 г. в Гранд Хотел София.
Присъстващите членове на БШТК бяха официално приветствани от Н. Пр. Раймунд Фурер – посланик на Швейцария в България и г-н Бони Бонев – председател на УС на Камарата.
Преди началото на работата на Общото събрание ръководителят на Секретариата на БШТК г-н Васил Радойновски представи новостите свързани с продължението на швейцарската подкрепа за дуалното образование в България, а заместник председателят на Управителния съвет на БШТК адв.Теодор Божинов информира участниците за дейностите по учредяването на Център за арбитраж и медиация към Българо-швейцарската търговска камара.
Събранието бе председателствано от адв. Теодор Божинов, заместник-председател на УС на БШТК. Съгласно дневния ред бяха представени от ръководителя на Секретариата г-н Васил Радойновски и приети отчета за дейността на Камарата за 2023г. и годишния финансов отчет. Приети бяха също плана и бюджета за дейността на Камарата за 2024 г. Докладът на Контролната комисия беше представен от нейния председател г-н Станчо Станчев и приет от членовете.
Общото събрание приключи с коктейл.

Снимки:
Социална дейност