24-то годишно редовно Общо събрание на БШТК

24-то годишно редовно Общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) се проведе на 11 май 2023 г. в Гранд Хотел София.

Присъстващите членове на БШТК бяха официално приветствани от Н. Пр. Раймунд Фурер – посланик на Швейцария в България и г-н Бони Бонев – председател на УС на Камарата.

Преди началото на работата на Общо събрание, представителите на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ адв. Ана Кръстева, адв. Асен Апостолов и  адв. Николай Войнов запознаха участниците с новоприетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Събранието бе председателствано от адв. Теодор Божинов, заместник-председател на УС на БШТК. Съгласно дневния ред бяха представени и приети годишния финансов отчет и отчета за дейността на Камарата за 2022 г.Г-н Васил Радойновски (ръководител на Секретариата на БШТК) представи дейността на БШТК през 2022г., плана и бюджета за дейността на Камарата за 2023 г., които също бяха приети. Докладът на Контролната комисия беше представен от нейния председател г-н Станчо Станчев и приет от членовете. Прието беше и допълнение към устава на БШТК.

Общото събрание приключи с коктейл.

Снимки:
Социална дейност