Шестнадесето редовно годишно Общо събрание – 2017

На 18 май 2017 г. се проведе шестнадесетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара. Домакин на събранието беше Парк Инн Хотел София.

Събранието прие годишния финансов отчет и отчета за дейността на Камарата. Беше представен и приет докладът на Контролната комисия, а като последна точка делегатите приеха бюджета и основните дейности на Камарата за 2017 г.

На заседанието присъства и Негово превъзходителство г-н Денис Кнобел, Посланик на Швейцария в България.

 

Снимки:
Социална дейност