Австрийски форум за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Търговското представителство към австрийското посолство организира форум на австрийски фирми на тема „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност”, който ще се проведе на 28 октомври 2010 г. в хотел „Холидей Ин” – София, бизнес парк София, бул. „Александър Малинов” 111.

Участващите на форума фирми ще представят своето ноухау и продукти, които могат да се използват в различни проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в България.

Участието за български фирми е безплатно!

Изтеглете информация за форума и списък с продукти на участниците във форума.

Прикачени Документи:
Социална дейност