Форум „Българският износ – тенденции и перспективи“

Българо-швейцарската търговска камара в качеството си на партньор на Форума „Българският износ – тенденции и перспективи“ и Виа Експо като негов организатор биха искали да привлекат Вашия интерес за участие в него.

Събитието ще се проведе на 16 октомври в НДК, София.

Негов фокус ще бъде интернационализирането на българския бизнес, което в съвременната икономическа реалност е съществен мотив за подобряване конкурентоспособността на фирмите и разширяване на пазарните им позиции.

Съдържанието на Конферентната програма ще предостави полезна информация относно:

  • как експортът помага за развитието на дейността на една фирма;
  • как да изградим работеща експортна стратегия;
  • какви са ползите от единния европейски пазар;
  • кои са перспективните държави и експортни сектори за продукцията на българските предприятия;
  • схеми за експортно финансиране;
  • международно данъчно, правно и финансово консултиране;
  • управление на кредитния риск при експорта;
  • застраховане на рисковете при външнотърговски сделки:

Програма на Конференцията /линк/

Условия за участие като делегат

*10% специална отстъпка за членовете на Камарата, като таксата за заявяване до 28 септември е 60 евро /без ДДС/

Условия за участие в изложбена част /линк/

*10% специална отстъпка за членовете на Камарата

Като делегати ще можете да зададете своите въпроси и да чуете мнението на експерти от Министерство на икономиката на Република България, Представителство на Европейската комисия в Република България, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, COFACE България, Българска агенция за експортно застраховане, DS-Concept Factoring България и др. Лектори от авторитетни търговски организации ще разяснят възможностите за достъп до перспективните пазари на Германия, Полша, Румъния и Турция.

Бюлетини

Партньори на събитието

За повече информация: international@viaexpo.com; 032/512 907

Социална дейност