УниКредит Булбанк осигурява преференциални кредити за МСП чрез нова гаранционна схема

Банката подписа ново споразумение с Националния гаранционен фонд за улесняване на достъпа до финансиране

 

УниКредит Булбанк осигурява преференциални условия за кредитиране на своите клиенти малки и средни предприятия. Това става благодарение на ново споразумение, което банката подписа с Националния гаранционен фонд. Според постигнатите договорености, фондът издава гаранция, допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредити, отпускани на МСП, която покрива до 50% от размера на кредита, но не повече от 1.5 млн. лв. за кредитополучател и свързаните с него лица.

Подписаното споразумение между УниКредит Булбанк и Националния гаранционен фонд е за 70 млн. лева гарантиран лимит.

По тази схема могат да се гарантират кредити за инвестиции и за оборотни средства, лимити за банкови гаранции, включително и за авансови плащания, плащане на ДДС и др. Програмата обхваща също и мостово финансиране за бенефициенти с проекти по различни оперативни програми (като „Иновации и конкурентоспособност”, “Развитие на човешките ресурси” и др.)

Кредитите са в лева и евро като се допуска до 30% от размера на новия кредит да бъде използван за рефинансиране на съществуващ дълг.

Благодарение на споразумението с НГФ, можем да предложим на малките и средни предприятия улеснен достъп до финансиране, подобрени кредитни параметри, намалени изисквания за обезпечение и бърза процедура за одобрение“, обясняват експертите от УниКредит Булбанк.

Преференциалните кредити са предназначени за микро-, малки и средни предприятия по законовата дефиниция за тях (с персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лева или стойност на активите до 84 млн. лв.)

 

Повече информация:        Виктория Блажева, тел: +359 (0) 2 9264 993,  viki.davidova@unicreditgroup.bg

Екатерина Анчева, тел: +359 (0) 2 9264 963, еkaterina.аncheva@UniCreditGroup.BG

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, beatris.nikolova@unicreditgroup.bg

Снимки:
Социална дейност