Специално събитие, организирано съвместно от Посолството на Швейцария и БШТК

На 21 април 2015 г., Посолството на Швейцария и Българо-Швейцарската Търговска Камара бяха домакини на специално събитие в столичния хотел «Хилтън» с участието на г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и г-жа Ивелина Василева, Министър на околната страна и водите. Двамата високопоставени представители на Правителството на Република България подписаха заедно с г-н Денис Кнобел, Посланик на Конфедерация Швейцария, две важни споразумения по линия на българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Подписаните споразумения са за изпълнението на два нови проекта на обща стойност 32,2 млн швейцарски франка (61 млн. лева) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фокусирани върху „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита“ и „Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.

Двата проекта ще се изпълняват до 31 май 2019 г.  от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

След подписването на споразуменията, всеки от министрите представи пред многобройната публика приоритетите на правителството в областта на икономиката и околната среда. Официалната част продължи с дискусия, проведена в открита и приятелска атмосфера. Събитието беше активно отразено от медиите.

Снимки:
Социална дейност