Подписано е двустранно рамково споразумение между България и Швейцария

Президентът на Конфедерация Швейцария г-жа Дорис Лойтхард и министърът на външните работи г-жа Мишлин Калми-Ре подписаха на 7 септември с българския министър по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев двустранно рамково споразумение. 76 милиона шв. франка ще бъдат отпуснати до декември 2014 г. за програми и проекти в България. Плащанията ще се правят в продължение на 10 години до 2019 г., като към проектите и програмите се предвижда пакет от мерки срещу злоупотреба и корупция. Швейцария е тази, която ще вземе окончателното решение за финансирането на даден проект или програма и стриктно ще проследи осъществяването им. Очаква се първите проекти да бъдат подбрани и пуснати в ход през декември 2010 г. Отпуснатите средства са за области като сигурността и реформите, подпомагане на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околната среда и инфраструктурата, подкрепа за частния сектор, научно-изследователската работа и образованието, а така също и институционалното партньорство.  Отпускането на тези средства от страна на Швейцария е символ на солидарност, който същевременно ще спомогне на Швейцария и България да положат основите за здрави икономически и политически връзки.

Социална дейност