ВАЖНО: Министерски съвет прие Решение 204, свързано с Регламент (EU) 2020/426 от 19 март 2020 г.

На 26 март, четвъртък, Министерски съвет прие Решение 204 /в приложение/. Това решение позволява да бъде зададена българската законова рамка по отношение на износа на санитарно оборудване в съгласие с европейската регулация и по-специално Регламент (EU) 2020/402 от 14 март 2020 г., изменен чрез Регламент (EU) 2020/426 от 19 март 2020 г. / приложени по-долу/.

Посолството на Швейцария в България подкрепи и призова в писмне вид компетентните български органи за по-навременното и ефективно прилагане на този важен Регламент (EU) 2020/426.

Съгласно Решение 204 от 26 март на Министерски съвет :

–       Дезинфектантите или техните производни продукти, както и продуктите, споменати в приложение 1 на Регламент (EU) 2020/402 на ЕС са забранени за износ, като за да бъдат изнесени е необходимо да е налице разрешително;

–       Тези забрани не се отнасят до държавите от Европейския съюз, както и за държавите и териториите, изброени в чл. 1 /3 на Регламент за изпълнение (EU) 2020/402. Съгласно чл. 1 (3) : „Регламент за изпълнение (EU) 2020/402 се изменя както следва: (1) в чл. 1 е прибавен следния параграф 3 : ‘„3.   Износът за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, както и за отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към Договора, и за Фарьорските острови, Андора, Сан Марино и града държава Ватикан, не е обвързан с мерките по параграфи 1 и 2.“‘;

Що се отнася до Швейцария,  Решение 204 от 26 март 2020 г. на Министерски съвет разрешава конкретно следното :

–       По отношение на санитарните и медицински продукти, Решение 204 разрешава износа за Швейцария без разрешително на дезинфектанти или техните производни, както и на продуктите, споменати в приложение 1 на Регламент (EU) 2020/402.

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност