Седемнадесето редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара

На 15 май 2018 г. се проведе Седемнадесетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара. Домакин на събранието беше Гранд Хотел София.

Събранието прие годишния финансов отчет и отчета за дейността на Камарата.  За нов член на Управителния съвет беше избран г-н Рето Зайлер. Прието беше решение за увеличение на членския внос от 2019г. Беше представен и приет докладът на Контролната комисия, а като последна точка делегатите приеха бюджета и основните дейности на Камарата за 2017 г.

На заседанието присъства и Негово превъзходителство г-н Денис Кнобел, Посланик на Швейцария в България.

 

Снимките са предоставени от QUIKFOX

Снимки:
Социална дейност