Радисън Блу Гранд Хотел – първият сертифициран „зелен” хотел в България

София, 26-ти Септември 2012.

Радисън Блу Гранд Хотел – член на Българо-швейцарската търговска камара, гордо постави България на световната карта на „Зелените” хотели, защитавайки сертификата „Green Key” („Зелен Ключ”), който е смятан за най-престижния в бранша. Това екологично признание бе дадено на основата на повече от 370 критерия, зададени от международната организация, за отговорни и последователни екологични и икономически мерки за спазване на екологичните стандарти.

„Green Key” (“Зелен Ключ”) (http://www.green-key.org/) е най-голямата глобална неправителствена и нестопанска организация, оценяваща устойчивото развитието на туристическия сектор, усилията му по опазването на околната среда и внедряване на новаторски проекти за минималното негативно влияние върху природата на този разрастващ се в глобално отношение бизнес.

Сертификатът

Прикачени Документи:
Социална дейност