Първо за 2021г. година мероприятие на БШТК „Meet the New Members“

Първото за годината мероприятие на БШТК се проведе на 27 януари 2021г. По традиция това бе „Meet the New Members“ посветено на представяне на нови членове на Камарата.

Поради ограниченията свързани с пандемията COVID-19, мероприятието се проведе онлайн.

Приветствия към участниците отправиха Н.Пр. г-жа Мюриел Берсе Коен – посланик на Швейцария в България и г-н Бони Бонев – председател на Управителния съвет на БШТК.

Възможност да представят своята дейност имаха три компании от IT индустрията : Dreamix Ltd.(представено от г-жа Валерия Козарева), e-globe solutions AG (представено от г-н Felix Merz) и Моve Digital Sofia Ltd. (представено от г-н Mohammed Alaoui). След презентациите представителите на трите фирми отговориха на поставените въпроси.

В края на събитието г-н Васил Радойновски – ръководител на Секретариата на БШТК запозна участниците с мероприятията предвидени за провеждане до края на 2021 г. и с новостите в дейността на Камарата.

 

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност