БШТК започна изпълнението на проект ‘БШТК – насърчаване на партньорствата’

В началото на м. юни 2013 г. Българо-швейцарската търговска камара сключи договор за изпълнение на проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът е насочен към развитие и надграждане на партньорството между Камарата и SEC (Търговска камара Швейцария – Централна Европа) и създаване на нови партньорства между български и швейцарски фирми.

Продължителността на проекта е 12 месеца, през които ще се проведат два бизнес форума – по един в Швейцария и в България – между фирми от различни отрасли от двете страни. Ще бъде издадена брошура за Камарата, представяща ролята ѝ при установяването на партньорства, каталог с български фирми с потенциал за партньорство с швейцарски компании, както и ще бъде обновен сайтът на Камарата с нова платформа за бизнес контакти.

Социална дейност