ПРОДУКТОВИ ПРЕМИЕРИ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА И БОГАТА ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ПРОДУКТОВИ ПРЕМИЕРИ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА И БОГАТА ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

От 5-ти до 7-ми април София ще бъде домакин на 12-то издание на изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране).

Организаторите от Виа Експо (член на Българо-швейцарската търговска камара) съобщават, че към момента участие в изложенията ще вземат компании от 13 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Швейцария, Холандия и Чешка Република.

Изложителите и лекторите ще представят екологични и рентабилни решения, приложими във всяка община и във всяка индустрия.

Акценти:

ЕЕ & ВЕ: изолационни панели с минерална вата и полиуретанова пяна, съоръжения за отоплителни, климатични, вентилационни инсталации, пелетни котли за изгаряне на пелети и друга биомаса; пелети и екобрикети; соларни, хибридни и вятърни системи за производство на енергия; решения за когенерация; продукти в областта на хибридните технологии и др.

Теми в Конференцията: Източници на финансиране от европейските фондове за конкурентоспособност; Eвропейски директиви и българско законодателство; Централизирано отопление; Геотермална енергия; Пасивни сгради; Модернизиране на търговски центрове с цел намаляване на тяхната консумация на енергия; Зелените сгради в Германия.

Програма /линк/

Регистрацияпреференциални цени до 26.02

Smart Cities: цялостни решения за сградна автоматизация, които намаляват енергийни и оперативни разходи; енергоспестяващи светодиодни продукти; безжични решения.

Теми в Конференцията: Предизвикателства пред бъдещите градове; Аспекти на националната политика в ИТ; Зелени иновационни решения; Нови перспективи за българските общини; Бъдещи интернет приложения в градовете, транспорта и логистиката; Финансиране за интелигентни сгради; Интелигентно пътуване; Реализирани проекти за интелигентни градове в български общини

Програма /линк/

Регистрацияпреференциални цени до 26.02

Save the Planet: оборудване за събиране, третиране, рециклиране и оползотворяване на био-, пластмасови, строителни, опасни и др. отпадъци; енергия от отпадъци и др.

Теми в програмата: Новият пакет от мерки за кръгова икономика; Законодателни цели за сектора управление на отпадъци; Рециклирането на пластмасови отпадъци; Технология за очистване на димни газове; Разрушаване на сгради и рециклиране на строителни отпадъци; Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите храни и напитки, селско стопанство и дървообработване.

Програма /линк/

Регистрацияпреференциални цени до 26.02

Брошури’16: ЕЕ и Интелигентни градове   Екология

Статистика’15

www.viaexpo.com

Социална дейност