Преференциални цени за участие в Конгрес ЕЕ & ВЕИ до 13 март!

Енергийна ефективност ЕЕ & възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), Управление на отпадъците & рециклиране, Форуми за Югоизточна Европа ( София 13-15 април 2011)

Регистрирайте се онлайн до 13 март на преференциални цени!

Само за три работни дни Конгресът за ЕЕ &ВЕИ и Конференцията Savet the Planet (управление на отпадъците, рециклиране) дават възможност за контакти с над 800 международни и регионални експерти.

В паралелната изложба участват водещи фирми от Австрия, Германия, Дания, Италия, Китай, Финландия, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария и  региона на Балканите ще представят в три зали на ИЕЦ нови технологии и продукти.

Над 80 лектори от 28 държави в програмата. Гореща тема – Енергия от отпадъци с лектори от Австрия, Германия, Канада, Полша, Сърбия, САЩ, Словения, Япония, Швейцария. Представени ще бъдат нови подходи и иновационни практики, чието прилагане ще стимулира инвестициите в региона. Новост ще е и първият Соларен форум за Балканите.

Двете събития се подкрепят от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на околната среда и водите; Агенцията по енергийна ефективност; WtERT(Съвет за проучвания и технологии за производство на енергия от отпадъци); ESWET (Европейски доставчици на технологии за енергия от отпадъци); REEEP(Партньорство за ВЕИ и ЕЕ); Световeн алианс за децентрализирана енергия, EPIA (Eвропейска Фотоволтаична асоциация), ESTIF(Европейска федерация на соларната термична индустрия).

Партньори на форумите са 59 медии и 70 организации от България и чужбина.

Ако работите в областите енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници,управление на отпадъци, рециклиране, това е събитието, в което да трябва да участвате.

За допълнителна информация: www.viaexpo.com

Програма:
Конференция Управление на отпадъци & рециклиране
Конгрес ЕЕ и ВЕИ

Регистрация за слушатели:
Конференция Управление на отпадъци & рециклиране
Конгрес ЕЕ и ВЕИ

Регистрация за посещение:
Изложбата ВЕИ и ЕЕ
Изложбата Управление на отпадъци, рециклиарне

Прессъобщения:
Конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ
Конференция и изложба за Управление на отпдъците и рециклиране

Социална дейност