Специално събитие за представяне на проекта за въвеждане на дуално обучение, подкрепян от швейцарското правителство

На 31 март 2016 г. Българо-швейцарската търговска камара проведе специално събитие за представяне на проекта „Домино“, чиято основна цел е създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане на принципите на учене чрез работа в българското професионално образование.

Срещата се проведе в Международния център на „Уникредит Булбанк“.

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Партньори по проекта са Швейцарският федерален институт за професионално образование и обучение и Българо‐швейцарската търговска камара.

По-долу ще откриете презентации от Звеното за управление на проекта (МОН) и от БШТК.

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност