Мероприятието „Meet the New Members“ се проведе наживо в Гранд Хотел София

На 27 януари 2022г. в Гранд Хотел София, при спазване на разпоредбите свързани с пандемията COVID-19,  се проведе наживо традиционното мероприятие „Meet the New Members“ посветено на представяне на нови членове на Българо-швейцарската търговска камара.

Приветствия към участниците отправиха г-н Бони Бонев – председател на Управителния съвет на БШТК и заместник ръководителят на мисията на Швейцария в София г-н Ролф От.

Възможност да представят своята дейност имаха фирма НРетия Хелт (представена от д-р Росен Димитров), фирма Сомет Едюкейшън (представена от г-н Горан Йорданов) и фирма ЮНАЙТЕД ОРТОПЕДИК (представена от г-н Франсоа Боп).

Мероприятието приключи с коктейл.

Снимки:
Социална дейност