Конкурс на EY и Forbes „CFO of the Year“

Конкурсът на EY (член на БШТК) и Forbes CFO of the Year търси неразказаните истории на финансовите директори в България

До 30 април компаниите в България ще могат да номинират финансовите си директори за участие в CFO на годината

През 2016 конкурсът CFO на годината се провежда за трета поредна година. Основната мисия на конкурса е да даде повече популярност на професията на финансовите директори, на добрите практики, които финансовите специалисти прилагат, както и да отличи онези финансови лидери, които работят за успешното развитие на своите екипи и компании.

Кой може да участва?

Изискване на конкурса е кандидатите да бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична или частна организация. Също така, те трябва да са на съответната позиция от минимум една година.

Как да кандидатствате?

До 30 април 2016 компаниите могат да номинират своите финансови директори. Финансовите директори могат и сами да подадат своята кандидатура или да бъдат номинирани от свои колеги или управителните органи на съответната компания.

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово коментира:

„Каним всички финансови директори да споделят постиженията си  като се включат в конкурса. Днес, когато професията и очакванията към финансовия директор се развиват неимоверно бързо, всеки споделен опит ще бъде полезен за  развитието на професията в България. Отдавна вече не е достатъчно да си просто добър финансист, за да си успешен финансов директор. Ключово важни са разбирането, от една страна, на интелигентните технологии и управлението на големи масиви от данни, но и на големите стратегически промени, които предприятието предприема – като например доставка на ИТ или сливания и придобивания. Днес дори структурирането на финансовия отдел се променя изначално с навлизането на центровете за споделени услуги.“

Журито

Оценката на кандидатурите се прави от независимо жури. Членове на журито тази година са проф. д.ик.н. Бистра Боева, Университет за национално и световно стопанство, Данета Желева, главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България, Тодор Брешков, управляващ съдружник на Лонч Хъб, Николай Андреев, главен финансов директор на Нова Броудкастинг груп и победител в конкурса от 2014 година, Александър Пулев, сътрудник, Европейска банка за възстановяване и развитие, Николай Генчев, главен изпълнителен директор и председател на УС – Застрахователна компания „УНИКА“ АД.

Победителят ще бъде обявен през месец юни на официална церемония CFO of the Year.

Информация за конкурса, процеса на кандидатстване и необходимите документи може да намерите тук  http://www.ey.com/BG/en/Home/EY-Bulgaria-CFO-Program-CFO-of-the-Year

За повече информация, моля свържете се с:

Елена Литова – Elena.Litova@bg.ey.com, 02/81 77 180

Стела Георгиева – Stella.Georgieva@bg.ey.com, 02/81 77 132

Социална дейност