Екофорум ‘Save the Planet’ за Югоизточна Европа

Екофорум ‘Save the Planet’ за Югоизточна Европа

13 – 15 април 2011, София

Управлението на отпадъците и използването им като ресурс чрез рециклиране е приоритет в политиката на страните от региона на Югоизточна Европа. Основната цел на ‘Save the Planet’ е да стимулира обмяната на опит и прилагането на нови технологии на регионалния пазар. Събитието е ефективно средство за директна комуникация и създаване на публично-частни партньорства. Фокус страна е Австрия, а Холандия е стратегически партньор.

Изложбата

5 месеца преди откриването са резервирани площи за групови участия от Австрия,  Финландия, Словения и САЩ. Профилът на посетителите обхваща: собственици и управители на фирми, специалисти маркетинг, експерти в областта управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителни предприемачи, финансови институции, представители на държавната и общинска администрация, инженерингови и консултантски фирми, ютилити компании, специалисти от сектор ВЕИ и др.

Конференцията:

В програмата ще бъдат включени темите:

управление на отпадъците: технологии за третиране на отпадъци, депа, проектиране, строителство и контрол, компостиране, управление на отпадъците, енергия от отпадъци

– рециклиране: превенции и ограничаване на отпадъците, рециклиране, тенденции, настоящи и бъдещи пазари, възможности и пречки за процеса рециклиране, какво е бъдещето на процеса рециклиране?

Изложба

Конференция

Статистика от 2010 г.

Новини

Организатор: www.viaexpo.com

Социална дейност