Докладът за дейността на БШТК в подкрепа на инициативата на Глобалния договор на ООН е публикуван

Докладът за дейността на БШТК (COMMUNICATION ON ENGAGEMENT (COE) в подкрепа на Глобалния договор на ООН за периода 2016 -2018 е публикуван на официалната страница на инициативата:

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/461920/original/BSCC_COE_2018.pdf?1521626319

 

Снимки:
Социална дейност