„Дигитални посоки от България“ – Събитие на БШТК с участието на Саша Безуханова

На 26.02.2020 г. членовете на БШТК имаха привилегията да се срещнат с г-жа Саша Безуханова, старши изпълнителен директор, инвеститор и филантроп с 20-годишна кариера на изпълнителен директор в HP и многоизмерен опит в полза на обществото.

Госпожа Безуханова представи темата „Дигитални посоки от България“. Сподели резултатите от проучването на Innovationship 2019, (национално проучване относно
дигиталните микро, малки и стартиращи дигитални компании в България), което отразява едно следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като важен притегателен център за иновации в региона. Стартъп компаниите имат относителен дял и в привличането на чуждестранни висококвалифицирани кадри в страната  – 29%.  Тази положителна динамика може да бъде ускорена, ако правителството осигури специализирана подкрепяща рамка от политики в подкрепа на стартиращите компании.

Презентацията провокира участниците в мероприятието да задават въпроси и да оформят активна дискусия. Н. Пр. Мюриел Берсе Коен насочи вниманието върху ролята на държавата в развитието на иновативната стартъп екосистема. Госпожа Безуханова потвърди, че към момента се забелязват опити на правителството да насочи усилия и ресурси в полза на иновациите и стартиращите компании, но все още системата не успява да „навакса“ с темпото на развитие и промени в дигиталния свят.

Вечерта завърши с нетуъркинг коктейл, предоставен от „Гранд Фуудс“ България.

Домакин на събитието беше УниКредит Булбанк България (Международен център).

Снимки:
Социална дейност