Десети детски ромски фестивал „Отворено сърце“

Председателят на УС на БШТК г-н Бони Бонев беше официален гост на десетия детски ромски фестивал „Отворено сърце“, който се проведе от 7 до 9 юни в гр. Велико Търново. Организатори бяха Центърът за мултиетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Община Велико Търново. Мероприятието беше подкрепено финансово от члена на БШТК фирма „ЕнерСис“ ЕООД, Търговище. По-долу можете да видите благодарствените писма до г-н Бони Бонев и „ЕнерСис“ ЕООД.

Благодарствено писмо до г-н Бони Бонев.

Благодарствено писмо до „ЕнерСис“ ЕООД.

За повече информация – посетете страницата на ЦМЕДТ Амалипе.

Прикачени Документи:
Социална дейност