Двадесет и първо редовно годишно Общо събрание на БШТК

21-то годишно редовно Общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) се проведе на 22 юни 2021 г. в Гранд Хотел Милениум София.

Присъстващите членове на БШТК бяха официално приветствани от Н. Пр. Мюриел Берсе Коен – посланик на Швейцария в България и г-н Бони Бонев – председател на УС на Камарата.

Г-н Бони Бонев връчи благодарствен плакет на Н. Пр. Мюриел Берсе Коен за безрезервната й подкрепа на Камарата през годините.

Събранието се председателства от адв. Теодор Божинов, заместник-председател на УС на БШТК. Съгласно дневния ред бяха представени и приети годишния финансов отчет и отчета за дейността на Камарата за 2020 г. Докладът на Контролната комисия беше представен от нейния председател г-н Станчо Станчев) и приет от членовете. Г-н Васил Радойновски (ръководител на Секретариата на БШТК) представи дейността на БШТК през 2020г. и плана и бюджета за дейността на Камарата за 2021 г., които също бяха приети.

След приключване на Общото събрание всички присъстващи бяха поканени на коктейл.

Снимки:
Социална дейност