Двадесет и второ редовно годишно Общо събрание на БШТК

22-то годишно редовно Общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) се проведе на 17 май 2022 г. в Гранд Хотел София.

Присъстващите членове на БШТК бяха официално приветствани от Н. Пр. Раймунд Фурер – посланик на Швейцария в България и г-н Бони Бонев – председател на УС на Камарата.

Събранието бе председателствано от адв. Теодор Божинов, заместник-председател на УС на БШТК. Съгласно дневния ред бяха представени и приети годишния финансов отчет и отчета за дейността на Камарата за 2021 г.Г-н Васил Радойновски (ръководител на Секретариата на БШТК) представи дейността на БШТК през 2021г. и плана и бюджета за дейността на Камарата за 2022 г., които също бяха приети. Докладът на Контролната комисия беше представен от нейния председател г-н Станчо Станчев и приет от членовете. Избран беше и нов тричленен състав на Контролната комисия.

Общото събрание приключи с коктейл.

Снимки:
Социална дейност