Двадесето годишно редовно Общо събрание на БШТК

20-то годишно редовно Общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) се проведе на 1-ви октомври 2020 г. в Гранд Хотел Милениум София, зала Моцарт.

Указания по прилагане на противоепидемиологичните мерки във връзка с COVID-19 бяха предварително изпратени до членовете на БШТК и съблюдавани по време на събитието.

Над 50 представители на членовете на БШТК бяха официално приветствани от Н. Пр. Мюриел Берсе Коен и Председателя на УС на камарата, г-н Бони Бонев.

Събранието се председателства от адв. Теодор Божинов, заместник-председател на УС на БШТК. Съгласно дневния ред бяха представени и гласувани единодушно годишния финансов отчет и отчета за дейността на камарата за 2019 г. Докладът на контролната комисия беше представен от г-н Миролюб Вутов, Матиг-леверком (член на БШТК). В. Радойновски (ръководител на Секретариата на БШТК) представи плана и бюджета за дейността на камарата за 2020 г., като отбеляза какво предстои до края на годината.

Членовете на Българо-швейцарската търговска камара дадоха своя глас за нов 5-годишен мандат на управителния съвет на сдружението, към който се присъединява и г-жа Верка Алексиева, генерален мениджър на ЛЕМ България.

Управителният съвет на Българо-швейцарската търговска камара за следващите 5 години е в състав:

  1. Бони Бонев – председател
  2. Теодор Божинов – заместник-председател
  3. Верка Алексиева – член
  4. Рето Зайлер – член
  5. Марсел Щауб – член
  6. Ханес Розенмунд – член

Посолството на Швейцария в България продължава да бъде Екс официо член на Управителния съвет.

Приложен по-долу можете да видите приетия на ОС  финансов отчет на Камарата за 2019 г.

След приключване на Общото събрание всички присъстващи бяха поканени на официална вечеря в зала Шекспир, при спазване на противоепидемиологичните мерки, съобразни с разпоредбите на министерството на здравеопазването.

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност