Петнадесето редовно годишно Общо събрание – 2016

На 26 май 2016 г. се проведе петнадесетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара. Домакин на събранието беше Бест Уестърн Хотел Експо София.

Събранието прие годишния финансов отчет и отчета за дейността на Камарата. Беше представен и приет докладът на Контролната комисия, а като последна точка делегатите приеха бюджета и основните дейности на Камарата за 2016 г.

На заседанието присъства и Негово превъзходителство г-н Денис Кнобел, Посланик на Швейцария в България.

Снимки:
Социална дейност