Годишен партньорски форум на Българо-швейцарската търговска камара

На 9 юни 2022г. във фирма LEM Bulgaria (член на БШТК) се проведе традиционния Годишен партньорски форум на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК), който има за цел да стимулира изграждането и развитието на бизнес отношенията между български и швейцарски компании. Форумът се превърна в традиционна годишна среща на членовете и партньорите на БШТК за представяне на полезни практики, обмяна на опит, изграждане на партньорства и установяване на контакти.

Форумът събра наред с членовете на БШТК, фирми, които са включени в  Партньорската платформа на БШТК и фирми участващи в дуалното обучение в България по швейцарски модел (проект ДОМИНО).

Приветствие към участниците отправи Н.Пр.Раймунд Фурер – посланик на Швейцария в България.

По време на събитието представители на LEM International и LEM Bulgaria запознаха присъстващите с иновативните управленски практики на компанията. Участниците имаха възможност да посетят фабриката и да се запознаят с производствените и управленските процеси.

Снимки:
Социална дейност