Г-н Васил Радойновски, управител на дружеството „ИК-Индустриконсулт“ ООД, което е член на Българо-швейцарската търговска камара, ще оглави секретариата на камарата

Г-н Васил Радойновски, управител на дружеството „ИК-Индустриконсулт“ ООД, което е член на Българо-швейцарската търговска камара, ще оглави секретариата на камарата

Функциите на секретариат на камарата се поемат от дружеството “ИК-Индустриконсулт” ООД, член на камарата. Г-н Васил Радойновски, управител на “ИК-Индустриконсулт” ООД, пристъпва към административното обслужване на камарата и нейните членове в екип със старшите консултанти Николай Желязков и Васил Ленчев.

За контакт със секретариата на камарата, моля, използвайте:

имейл: office@bscc.bg

тел.: +359 884 320 507

или

vradoynovski@ic-bg.com

nikolayzh@ic-bg.com

vlenchev@ic-bg.com

Социална дейност