На 19 май 2015 г. БШТК проведе своето 14-то редовно годишно общо събрание

На 19 май 2015 г. се проведе четиринадесетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара.

Дневният ред на събранието включваше обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на Камарата, приемане на доклада на Контролната комисия, избор на Управителен съвет, както и приемане на бюджет и основните дейности на Камарата за 2015 г.

Общото събрание предложи настоящият Управителен съвет да бъде преизбран, като това предложение беше гласувано единодушно от присъстващите делегати.

Всички останали точки от дневния ред бяха подложени на гласуване и приети от събранието.

На заседанието присъства и Негово превъзходителство г-н Денис Кнобел, Посланик на Швейцария в България.

Снимки:
Социална дейност