На 18 април 2013 БШТК проведе своето 12-то редовно годишно общо събрание

На 18 април 2013 г. се проведе дванадесетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара.

Дневният ред на събранието включваше обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на Камарата, приемане на доклада на Контролната комисия, както и приемане на бюджет и основните дейности на Камарата за 2013 г.

Всички точки от дневния ред бяха подложени на гласуване и приети от събранието.

На заседанието присъства и Нейно превъзходителство г-жа Регина Ешер, Посланик на Швейцария в България.

Снимки:
Социална дейност