На 24 април 2012 БШТК проведе своето 11-то редовно годишно общо събрание

На 24 април 2012 г. се проведе единадесетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара.

Дневният ред на събранието включваше обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на Камарата, приемане на доклада на Контролната комисия, както и приемане на бюджет и основните дейности на Камарата за 2011 г.

Всички точки от дневния ред бяха подложени на гласуване и приети от събранието.

На заседанието присъства и Нейно превъзходителство г-жа Регина Ешер, Посланик на Швейцария в България.

Снимки:
Социална дейност