БШТК участва в инициатива на Българска агенция за инвестиции и смесените камари в България

Българо-швейцарската търговска камара (БШТК), заедно с още 14 двустранни камари в страната и Българска агенция за инвестиции,  организираха и проведоха първата онлайн конференция на тема „Bulgaria As a New Top Nearshoring Destination“.

Събитието се проведе на 30.юли 2020 г. с над 200 участници, представители на компании, присъстващи в България, фирми, които се интересуват от инвестиране в страната и журналисти. От името на БШТК, говорители по време на конференцията бяха г-н Васил Радойновски, ръководител на секретариата на камарата и г-жа Верка Алексиева, генерален мениджър на ЛЕМ България.

Като една от важните приоритетни области, върху които е необходимо да се съсредоточат общи усилия в последващи действия на инициативата, беше отбелязана необходимостта от гарантиране върховенството на правото, в това число, на законните права на бизнеса, както при чужди инвестиции, така и при местни.

Прикаченото благодарствено писмо по-долу към Министерство на икономиката и Българската агенция за инвестиции, от името на смесените камари, отбелязва по-подробно резултатите и препоръките, изведени от проведената конференция.

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност