Българо-швейцарската търговска камара кани всички свои членове и партньори на семинар, който ще се проведе на 3 юни 2010 г. от 18.00 ч. в зала 6 на хотел „Радисън“.

Семинар на тема „Развитие на човешкия потенциал” – Хотел „Радисън”, салон 6, 18.00 ч.

SAG-KABA (Stiftung Arbeitsgestaltung) е неправителствена организация, работеща в различни области на заетостта, трудоустройството и образованието в Швейцария. Една от програмите на тази организация е заетостта и трудоустройството в централна и източна Европа. В рамките на тази програма организацията открива възможности за временна работа (6 месеца) в източна Европа за незаети лица. Програмата е подкрепена от SECO (Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария). От 166 хиляди незаети лица в Швейцария само 150 могат да се класират за тази програма, след като преминат през няколко оценителни тура. Това са предимно високо образовани хора, със сериозен трудов стаж, определени познания в областта на обществените науки и висока степен на мотивация. Тези кандидати са работили основно на ръководни длъжности, но са останали без работа при сливането на големите компании и заради пазарната криза в Швейцария.

Едно дружество в източна Европа, което вземе такова лице, се облагодетелства от големия опит на тези хора. Заплатите им през тези 6 месеца се покриват изцяло от швейцарското осигуряване при незаетост. Това означава, че дружествата в България трябва да покрият само разходите по престой през този период. Това очевидно е от полза и за дружеството, и за наетия служител. Последният може да обогати опита си, а наелото го дружество може да се облагодетелства от професионализма и квалификацията на кандидата, който може да бъде привлечен към изпълнението на извънредни проекти или обучения, с което ще повиши знанията на местния екип.

Програмата работи с успех в различни страни, като Унгария, Чешката република, Русия, Украйна и други. Трима души с успех посетиха и България; единият все още работи по програмата.

Г-н Джери Шлегел от SAG-KABA ще даде разяснения по програмата и ще отговаря на всички Ваши въпроси.

 

Семинар на тема „Развитие на човешкия потенциал” – Хотел „Радисън”, салон 6, 18.00 ч.

Програма за повишение на основната и професионалната квалификация на служителите във Вашето дружество с помощта на програмата „Аз мога” на Националната агенция по заетостта

Програмата „Аз мога” е лансирана от Националната агенция по заетостта по програмата за развитие на човешките ресурси, финансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз. Програмата предлага безплатни ваучери за обучение на различна стойност за всички лица, заинтересовани в повишението на основната и професионалната си квалификация. Допълнително финансиране не се изисква. Изисква се всяко едно лице да прояви инициативност и да се регистрира за участие в програмата  в местното бюро по трудоустройство. Сферите, в които всяко едно лице може да бъде обучено, са:

– Умение за общуване на роден език

– Общуване на чужд език

– Дигитална компетентност

– Умение за учене и преподаване

– Граждански и социални компетенции

– Управление и предприемачество

Едно лице може да получи един ваучер за основна квалификация и един за професионална и затова консултацията на служителите Ви относно необходимото им обучение и насочването им към специфична сфера на обучението са залог за успеха на програмата във Вашето дружество.

Лектор по темата ще е Надежда Михайлова от отдела за обучение и развитие в Consulteam Human Capital Bulgaria.

Consulteam Human Capital Bulgaria е измежду водещите компании в България в областта на човешките ресурси и лицензиран

доставчик на обучения в областта на основни познания в рамките на програмата „Аз мога”.

По време на представянето ще получите следната информация:

– Кой може да участва в програмата „Аз мога”

– Как се подава молба за участие в програмата

– С какво ще Ви облагодетелства участието в програмата, какво да очаквате и какво не

– Срок на обучението и резултати

Надежда ще отговори на всички Ваши въпроси и по програмата „Аз мога”, и във връзка с човешките ресурси.

Социална дейност