Българо-швейцарската търговска камара проведе своята редовна месечна среща на 20.03.2013 г.

Срещата на БШТК от м. март 2013 г., провела се в х-л „Шератон“, беше по-особена заради факта, че за първи път представените нови членове бяха само нестопански организации. Нестопанският сектор по изключение беше във фокуса на събитието, което по принцип събира представители на бизнеса.

Имахме честта да научим лично от г-жа Мануела Малеева за дейността на фондацията „Суисклиникал“, създадена през 2008 г. от трите сестри Малееви и техни приятели и помагаща на деца с ортопедични проблеми в България. „Суисклиникал“ работи в тясно сътрудничество с Фондация „Обществен дарителски фонд Стара Загора“, чийто председател г-жа Даниела Димитрова също представи дейностите в подкрепа на децата с ортопедични проблеми. Тя изтъкна отличното сътрудничество със „Суисклиникал“ и с ТПП Стара Загора, чийто председател Олег Стоилов също присъстваше на срещата. (Презентация)

На срещата се представи и фондация „Асоциация Анимус“. Нейният директор, г-жа Надежда Стойчева очерта основните дейности в изпълнение на мисията на „Анимус“ да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество. Фондацията поддържа национална телефонна линия за деца, Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка“ и предлага психотерапевтична помощ и психоанализа. (Презентация)

Г-жа Анета Кирова от Българското общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” представи другия нови член на Камарата. Тя говори за психотерапевтична помощ, която организацията оказва, и за обученията на психотерапевти с юнгианска ориентация. (Презентация)

Последното представяне беше на Англо-американското училище в София, направено от неговия директор Джим Уркухарт. Акцентът в изказването на г-н Уркухарт беше че във времена, когато в Интернет може да се открие всякаква информация, учителят е този, който трябва да привлече и задържи вниманието на учениците.

Накрая на срещата г-н Герасимов от Швейцарското посолство представи актуалното развитие на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. (Презентация)

По традиция срещата завърши с коктейл.

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност