Редовна месечна среща на Българо-швейцарската търговска камара на 17.02.2015 г.

Месечната среща за февруари 2015 г. за представяне новите членове се проведе в хотел „Парк Ин“.

Презентации пред присъстващите членове и гости на Камарата направиха фирма „ПалемонТех“, гр. Монтана, производител на метални и мрежести палети, Мрежата универститети по хотелиерство и туризъм от Швейцария „Swiss Education Group“, Международният бизнес център на „УниКредит Булбанк“ и Национална импресарска мрежа „Българe“.

На традиционния коктейл танцьорите от Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ изненадаха присъстващите с впечатляващи народни танци.

Снимки:
Социална дейност