Българо-швейцарската търговска камара проведе своята редовна месечна среща на 04.10.2012 г.

На редовното си събитие Българо-швейцарската търговска камара представи четири от своите нови членове.

Представители на фирмите Ховал, ЕкоИнфраСуис, Мен Инвестмънт Къмпани и юридическо дружество „Пенков, Марков и партньори“ запознаха присъстващите с профила и дейността си.

Снимки:
Социална дейност