Съвместно участие на БШТК и SEC в мероприятие в Цюрих, Швейцария на 14 и 15.05.2014 г.

Секретариатът на БШТК и нейният швейцарски партньор  „Търговска камара Швейцария – Централна Европа” (SEC) участваха съвместно в мероприятие организирано от швейцарската организация за стимулиране на износа и инвестициите Switzerland Global Enterprise (S-GE) на 14 и 15.05.2014 г. в гр. Цюрих, Швейцария. Съвместното участие е в резултат на дейностите по проекта на Българо-швейцарска търговска камара „БШТК – насърчаване партньорствата”, който се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се финансира от правителството на Швейцария чрез Фонда за партньорство и експертна помощ.

Мероприятието включи представяне на смесени швейцарско – европейски търговски камари от целия континент и обучение по развитие на парньорството между  Switzerland Global Enterprise (S-GE)  и търговските камари, а също и между самите камари.

Снимки:
Социална дейност