03.12.13, Бизнес форум „България като индустриален партньор“ се проведе в Цюрих

На 03 декември 2013 г. в Световния търговски център в Цюрих беше проведен първият форум в рамките на проекта „БШТК – насърчаване на партньорствата“, изпълняван от Българо-швейцарската търговска камара в партньорство с Търговската камара Швейцария – Източна Европа (SEC+). Проектът се подпомага от безвъзмездна помощ от Швейцария чрез Фонда за партньорства и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Форумът имаше за цел да повиши интереса на швейцарски малки и средни предприятия към България от гледна точка на потенциално партньорство с местни фирми за общи бизнес проекти и дейности.

На събитието присъстваха официални лица от българска и швейцарска страна – Н.Пр. г-жа Меглена Плугчиева – посланик на Република България в Конфедерация Швейцария, г-н Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, г-н Ханс Хес – Президент на SWISSMEM (Асоциацията по машиностроене, електротехника и електроника на Швейцария) и председател на съвета на директорите на фирма Reichle & De-Massari (R&M), г-н Андреас Хюрлиман – председател на съвета на директорите на LEM Holding SA, г-н Маркус Щигер – директор за международно бизнес развитие на Reichle & De-Massari.

Приветствие към участниците във Форума направи г-жа Плугчиева.

Г-н Димитров изнесе презентация за основните макроикономически показатели на България.

Г-н Хюрлиман и г-н Щигер представиха опита на своите компании – съответно LEM Holding SA и Reichle & De-Massari – при инвестирането в България и откриването на нови производствени поделения.

Г-н Томас Далла Векиа от фирма Obal AG представи опита си от сътрудничество с български фирми от областта на металообработването.

Г-н Васил Радойновски, ръководител на Секретариата на БШТК, представи каталога, разработен в рамките на проекта, съдържащ информация за български фирми с потенциал за партньорство с швейцарски компании от машиностроенето, електротехниката и електрониката. Освен това той спомена за новата платформа за установяване на партньорства, която ще бъде създадена на сайта на Камарата.

Форумът завърши с коктейл, на който участниците обмениха нови идеи и споделиха мнения относно бъдещите възможности за сътрудничество.

Снимки:
Социална дейност