Бизнес форум: Изграждане на партньорства с швейцарски компании

На 29.06.2017г. в хотел „Империал” гр. Пловдив се проведе Бизнес форум, организиран от Българо-швейцарската търговска камара на тема: Изграждане на партьорства с швейцарски компании.

Форумът се организира в рамките на проект „Бизнес партньорства за по-добро общество“, изпълняван от БШТК и финансиран от Партньорския фонд на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Приветствия към участниците поднесоха: Н. Пр. Денис Кнобел, Посланик на Конфедерация Швейцария в България; г-н Бони Бонев, Председател на управителния съвет на БШТК и г-н Стефан Стоянов, Заместник-кмет на община Пловдив.

На форумa взеха участие над 100 души представители на фирми, които вече участват в „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), фирми, включени в партньорската платформа на БШТК, членове на Камарата, както и други заинтересовани български предприятия и професионални гимназии.

На форума бяха представени следните теми:

  • България-Швейцария: Производствени партньори в МЕМ индустрията – Макс Щайнер, швейцарски експерт
  • Швейцарско качество в българските бизнес условия – Александрос Вореопулос, изпълнителен директор на Оскар Рюег България ЕООД
  • Проект „ДОМИНО” – развитие и предизвикателства – Петя Евтимова, ръководител на проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО)
  • ЛИБС „Ковачница на таланти за професиите от промишлеността“ – Васил Радойновски, ръководител на секретариата на БШТК
  • Партньорска платформа на БШТК – Васил Шандурков, Координатор на проект „Бизнес партньорства за по-добро общество – B2B 4 CSR“

Презентации и снимки ще намерите по-долу.

 

Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност