ВАПТЕХ получава две награди за ИТ проект на годината 2018

Фирма ВАПТЕХ е отличена с две първи награди от ICT Media  в конкурса за ИТ проект на годината 2018, една от които е за „ИТ проект в чужда страна“, а другата за „Иновации в промишлеността“.

И двете награди бяха връчени за най-новата иновация на ВАПТЕХ за превантивна и предсказуема поддръжка. Иновацията се състои от три взаимосвързани софтуерни модула, които осигуряват по-добра поддръжка и удовлетвореност на клиентите, както и оптимизиране и подобряване на жизнения цикъл на продукта, включващи:

  1. Мониторингов софтуерен модул, който следи физическите параметри.
  2. Превантивен софтуерен модул, който предоставя анализ на данни и препоръки за предварителни предпазни мерки.
  3. Предсказващ софтуерен модул, който прогнозира и разпознава потенциални бъдещи нужди от обслужване.

 

Прикачени Документи:
Социална дейност