Smart Factories: новият съвместен проект на PwC и Оксфордския университет за иновации Oxentia

Стартира проектът Smart Factories, който цели развитието на дигитални иновационни хъбове в новите държави-членки на ЕС. Изпълнението му е възложено на консултанта PwC u Оксфордския университет за иновации Оxentia, от Европейската комисия. Програмата е с бюджет от 1.8 милиона евро и ще продължи 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 22 октомври, като избраните организации ще имат възможност да се включат в редица работни срещи и обучения, които ще ги развият като ефективни и устойчиви дигитални иновационни хъбове (ДИХ).

 

За проекта

Проектът Smart Factories е насочен към подпомагане изграждането на инфраструктура от ДИХ в новите държави-членки на ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Инициативата ще допринесе за дигитализирането на индустрията в избраните държави, където употребата и интеграцията на технологии в бизнеса до момента е ограничена. Проектът е насочен конкретно към даването на по-голям достъп на малките и средните предприятия до експертно знание в областта на технологиите, инструменти за развитие и тестване на дигитални технологии, както и услуги, свързани с финанси и иновации.

 

Основни дейности

  • Идентифициране на организации, които са или биха могли да се развият в дигитални иновационни хъбове
  • Подпомагане на 30-те избрани организации да развият компетенциите и дейностите си, за да бъдат устойчив и ефективен ДИХ. Проектът предвижда провеждането на специализирана програма за обучение (включително коучинг, менторство, работни срещи), разработена от Оксфордския университет за иновации Оxentia и PwC.
  • Анализ на текущото състояние на дигиталната инфраструктура в Източна Европа и създаване на ясни и целенасочени препоръки за насърчаване на индустриалния растеж и конкурентоспособността.

 

За кого е предназначен?

  • Университети и изследователски и технологични центрове
  • Инкубатори и акселератори, които помагат на Start Up компании да се развиват
  • Клъстерни организации и индустриални асоциации, представляващи компании от частния сектор
  • Структури в публичната администрация, които разбират важността на иновациите и развиват специализирани „smart” планове

 

Кандидатстване

Процедурата за набиране на кандидати е вече отворена (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-digital-innovation-hubs-eu13-member-states) и желаещите участници могат да подадат своите документи на https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm до 22 Октомври, 2017 г.

След предварителна селекция, избраните организации ще бъдат поканени на индивидуални интервюта, след които Независим оценяващ комитет с представители на Европейската комисия ще направи финалния избор от 30 ДИХ. През декември те ще бъдат поканени да вземат участие в предвидената програма за обучение и развитие.

За PwC

Наша основна цел в PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми. Ние сме мрежа от дружества в 157 държави с над 223,000 служители, ангажирани в предоставянето на качествени одиторски, данъчни и консултантски услуги. За повече информация, посетете нашия сайт www.pwc.com. „ПрайсуотърхаусКупърс“ се отнася за мрежата на ПрайсуотърхаусКупърс и/или едно или повече от дружестватав нея, всяко от които е самостоятелно юридическо лице. За подробности, моля вижте www.pwc.com/structure.

За Smart Factories

Повече информация за проекта Smart Factories можете да откриете на https://ec.europa.eu/futurium/en/implementing-digitising-european-industry-actions/digital-innovation-hubs-smart-factories-new-eu

 

Социална дейност