PwC България организира работни закуски на тема МСФО 16

Новият МСФО 16 стандарт влиза в сила от 1-ви януари 2019 г. и ще засегне значително голям брой компании.

Първата закуска „МСФО 16 – Лизинги“ се състоя на 25 април в офиса на PwC  при огромен интерес от страна на бизнеса. Втората се състоя на 30 май.

Третият семинар ще се проведе на 27 юни.  Експертите на компанията ще запознаят участниците с важните аспекти на стандарта, очакваното въздействие от него, прагматичните аспекти по внедряването, техническите промени и софтуерните решения.

Събитията ще се провеждат всеки месец до края на 2018 г.

Таксата за участие в закуската е 50 евро.

За повече информация и записване, моля, свържете се с Виктория Якимова до 22 юни (петък) на тел: +359 894 333 068 или e-mail: victoriya.yakimova@pwc.com.

Допълнителна информация за МСФО 16 може да намерите тук.

Снимки:
Социална дейност