Форум „Засилване на прозрачността и управлението чрез колективни действия в България“ с участието на БШТК

Председателят на Управителния съвет на БШТК г-н Бони Бонев взе участие във Форум „Засилване на прозрачността и управлението чрез колективни действия в България“.

Събитието на високо равнище е организирано съвместно от Базелския институт за управление и Министерството на финансите в сътрудничество с Българо-швейцарската търговски камара, Американската търговска камара в България и Transparency International Bulgaria. Събитието има за цел да подкрепи настоящите ангажименти и антикорупционната програма на правителството на България, както и Стратегията за борба с корупцията за периода 2021-2027 г.. Форумът е насочен към обединяване на усилията на държавните институции, бизнеса, организациите и заинтересованите страни, за по-голяма под крепа на правителството в борбата с корупцията.

Повече информация по темата може да намерите на линк:

http://baselgovernance.org/news/360-degree-support-collective-action-against-corruption-bulgaria-whats-next

 

 

Снимки:
Социална дейност