Споразумение за сътрудничество между БШТК и Македонско-швейцарски бизнес клуб

На 27.02.2020 г. официално беше сключено споразумение за сътрудничество между Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) и Македонско-швейцарския бизнес клуб (МШБК) към Съюза на стопанските камари в Северна Македония. Споразумението беше подписано от Ясминка Телеска, Председател на МШБК и директор на Новартис за Северна Македония и Бони Бонев, Председател, УС на БШТК.

Целта на меморандума е да се насърчи развитието, да се промотира и увеличи търговията  и подобри икономическото сътрудничество между двете страни. Споразумението очертава седем наоски за сътрудничество, които включват оказване на подкрепа на фирмите-членове да установят или увеличат търговските си отношения и връзки, насърчаване на съвместни инвестиции, обмяна на информация за нуждите и търсенето на пазара, както и организиране на съвместни мероприятия и инициативи.

Македонско-швейцарският бизнес клуб официално беше създаден през септември миналата година. Клубът е подкрепен от Швейцарското посолство в Северна Македония и Съюза на стопанските камари.

Снимки:
Социална дейност