Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите – членки и средства за правна защита съгласно Евопейското право 18-19 май 2017

Дата: 18-19 май 2017

Място: Софийски университет „ Св. Климент Охридски”

Организатор: Международна фискална организация – България

Прикачени Документи:
Социална дейност